ΕΣΥΕ: Η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου

Τη δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου ανακοίνωσε σήμερα η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος. Στην έρευνα περιλαμβάνονται όλα τα πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, που έχουν κατασκευασθεί αποκλειστικώς ή κυρίως για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών και είναι νηολογημένα στην Ελλάδα και επιπλέον ανήκουν σε πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που κατοικούν στη χώρα μας.Σύμφωνα με την έρευνα, η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου το Μάϊο 2009, αριθμούσε συνολικά
2.106 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 40.666.222 κόρων ολικής χωρητικότητας (ΚΟΧ). Από τα πλοία αυτά, 620 ήταν φορτηγά, συνολικής χωρητικότητας 15.013.242 ΚΟΧ, τα 547 δεξαμενόπλοια, συνολικής χωρητικότητας 23.985.371 ΚΟΧ και τα 939 επιβατηγά και λοιπά πλοία, συνολικής χωρητικότητας 1.667.609 ΚΟΧ. Το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2000- Μάϊος 2009 σημειώθηκε:- Αύξηση της συνολικής δύναμης των πλοίων κατά 7, 1% - Αύξηση της συνολικής χωρητικότητας των πλοίων κατά 48,8%- Μείωση των φορτηγών πλοίων
Keywords
Τυχαία Θέματα