Εκπαιδευτικά προγράμματα από το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο

Mε επτά εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν τον Δεκέμβριο, ολοκληρώνεται για το 2009 ο κύκλος του εκπαιδευτικού προγράμματος του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ), του εκπαιδευτικού βραχίονα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ).Στη θεματολογία των σεμιναρίων περιλαμβάνονται θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση πιστωτικών κινδύνων και προβληματικών δανείων, με τη μεθοδολογία και πρακτική του εσωτερικού ελέγχου, με νομικά θέματα συναλλαγών, με επιταγές και συναλλαγματικές, την καταναλωτική
πίστη κ.λπ.Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΤΙ απευθύνονται στο σύνολο των εργαζομένων του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, σε κάθε οργανισμό, επιχείρηση ή ιδιώτη επαγγελματία που αναζητά σχετική εκπαίδευση, σε αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να εργαστούν στον κλάδο αυτό και στους τελικούς αποδέκτες των τραπεζικών υπηρεσιών, κυρίως τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις.Ενεργότερο ρόλο έχει αναλάβει το ΕΤΙ, καθώς απαιτείται πλέον θε
Keywords
Τυχαία Θέματα