Το ΠΕ.ΣΥ. ενέκρινε τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ Περιφέρειας Αττικής

Εγκρίθηκε με ισχυρή πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής η σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ Περιφέρειας Αττικής, όπως ενημερώνει η περιφερειακή αρχή.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στο μετοχικό κεφάλαιο θα συμμετέχουν η Περιφέρειας Αττικής, το Περιφερειακού Ταμείο Ανάπτυξης και ο Δήμος Αθηναίων, ενώ αντικείμενο του Αναπτυξιακού Οργανισμού θα είναι μεταξύ άλλων, η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας, η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξής.  

Κατά την τοποθέτηση

του στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, επεσήμανε ότι πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, καθώς με τη σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού, «η Περιφέρεια Αττικής και οι Δήμοι της αποκτούν ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο θα συμβάλει καθοριστικά ως βασικός μοχλός στην αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Αττικής μας».

Στη συνέχεια τόνισε πως «με διαφάνεια, νομιμότητα και αποτελεσματικότητα θα γίνει σωστή αξιοποίηση του Οργανισμού ο οποίος  θα συμβάλλει στην ταχύτερη υλοποίηση προγραμμάτων και στη μείωση της γραφειοκρατίας. Η Περιφέρεια Αττικής έχει τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσει στο νέο τοπίο, όπως αρμόζει στην ιστορική της βαρύτητα και τη στρατηγική της σημασία.  Ειδικότερα, σήμερα, μεσούσης της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης που προκάλεσε η πανδημία Covid-19. Με τη σύσταση του Οργανισμού επιτυγχάνουμε παράλληλα τον σκοπό της ενίσχυσης του αναπτυξιακού ρόλου της Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, του δημοκρατικού προγραμματισμού και της ενίσχυσης της συμμετοχής της στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των κοινωνικών πολιτικών και προγραμμάτων, καθίσταται καίριας σημασίας».

Το θέμα εισηγήθηκαν ο αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Ν. Πέππας και ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος σε θέματα Επενδύσεων και Δικτύων Επιχειρήσεων, Ν. Παπαγεωργίου. 

Το θέμα, όπως αναφέρει η Περιφέρεια Αττικής, έλαβε ισχυρή πλειοψηφία με τη θετική ψήφο των μελών της πλειοψηφούσας παράταξης Νέα Αρχή για την Αττική, της παράταξης Δύναμη Ζωής και επτά ανεξάρτητων περιφερειακών συμβούλων, λευκό ψήφισε η Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής και δύο ανεξάρτητοι περιφερειακοί σύμβουλοι, ενώ «κατά» ψήφισαν οι παρατάξεις, Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής, η  Δημιουργία Ξανά, η Ανυπόταχτη Αττική, η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική σε Κυβέρνηση, ΕΕ και ΔΝΤ και η Οικολογική Συμμαχία.

Η περιφερειακή αρχή υπογραμμίζει ότι στην απόφαση προβλέπεται η σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού  ΟΤΑ Περιφέρειας Αττικής, στην οποία θα συμμετέχουν ως μέτοχοι η Περιφέρεια Αττικής, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής και ο Δήμος Αθηναίων. Για τη σύσταση της απαιτείται συνολικό κεφάλαιο 8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η Περιφέρεια Αττικής θα καταβάλει τα 6 εκατ. ευρώ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής 1, 8 εκατ. ευρώ και ο Δήμος Αθηναίων  200 χιλιάδες ευρώ. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έδωσε την έγκρισή του επίσης για, τη σύσταση του σχεδίου Καταστατικού του Αναπτυξιακού Οργανισμού, την εγγραφή στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής του ποσού των 6 εκατομμυρίων ευρώ για τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο και τη παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες (συμβολαιογραφικό έγγραφο, καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, έκδοση ΑΦΜ κ.λπ.), προσθέτει η διοίκηση.

Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού αναδείχθηκε ο Ν. Παπαγεωργίου και ως μέλη από την παράταξη Νέα Αρχή για την Αττική, ο Χ. Θεοδωρόπουλος, η Π. Λεονάρδου,η  Γ. Αδαμοπούλου και ο Ι. Πάρσαλης, με αναπληρωτές τους Θ. Κουτσογιαννόπουλο και Γ. Αγγελόπουλο. Από την παράταξη Δύναμη Ζωής ορίστηκαν μέλη η Β. Λάσκαρη-Κρασοπούλου και ο Γ. Γρίβας με αναπληρωτή τον Π. Χατζηπέρο. Από την παράταξη Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής ορίστηκε μέλος η Α. Αβραμίδου Λαμπροπούλου με αναπληρωτή τον Σ. Αδαμόπουλο. Το Δ.Σ. θα συμπληρωθεί με τέσσερα μέλη που θα οριστούν από το Περιφερειακό Ταμείο και με ένα μέλος από τον Δήμο Αθηναίων.

Αντικείμενο του Οργανισμού

Σύμφωνα με την εισήγηση, μέσω του Αναπτυξιακού Οργανισμού είναι δυνατόνα προωθηθεί ευέλικτα και με διαφάνεια ένας ολοκληρωμένος αναπτυξιακόςσχεδιασμός για την Περιφέρεια Αττικής, καθώς και σημαντικές διεθνείςοικονομικές συνεργασίες.

Ειδικότερα, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αντικείμενο τηςεταιρείας θα είναι, μεταξύ άλλων, ηεπιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας, η προώθηση τηςεπιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξής της, η μελέτητης οικονομικής και τουριστικής δραστηριότητάς της και η αναβάθμιση τουτουριστικού προϊόντος, αποβλέποντας παράλληλα στην τόνωση της οικονομικήςδραστηριότητας, της απασχόλησης, της προσέλκυσης επενδύσεων και της βελτίωσηςτων υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του αγροτικού τομέα, του σχεδιασμού και τηςυλοποίησης δράσεων κοινωνικής πολιτικής, καθώς και της ανάπτυξης δραστηριοτήτωνπροστασίας του περιβάλλοντος και της συμμετοχής σε προγράμματα και πάσης φύσεωςδράσεων στο πλαίσιο των σκοπών της ή και της εφαρμογής σχετικών πολιτικών σεδιαπεριφερειακό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Βασικός σκοπός της θα είναι να λειτουργήσει ως φορέας συλλογής, σύνθεσης και αναδιανομής πληροφοριών, τεχνογνωσίας, πόρων και υπηρεσιών, συμβάλλοντας στη δημιουργία σύγχρονων μηχανισμών και συστημάτων που θα καταλήγουν σε τυποποιημένες και απλοποιημένες μεθόδους και διαδικασίες. Η δραστηριότητα της εταιρείας θα αναπτύσσεται σε πολλαπλούς άξονες, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία.

Πιο συγκεκριμένα, οι άξονες που προβλέπονται είναι:

Τουρισμός/Εξωστρέφεια.Πολιτισμός/Αθλητισμός/Εκπαίδευση.Επιχειρηματικότητα/Επενδύσεις. Περιβάλλον/Ποιότητα Ζωής.Υγεία.Ψηφιακή Εποχή.Μεταφορές.Τεχνική υποστήριξη (ωρίμανση έργων).Άνθρωπος/Κοινωνική Πολιτική.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ Περιφέρειας Αττικής θα έχει τη δυνατότητα μέσω των κατάλληλων εργαλείων και με τη μορφή ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για πράξεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική», να συμβάλλει καθοριστικά στην ενδυνάμωση της επιλογής της Περιφέρειας Αττικής ως μίας περιοχής με σημαντικές ευκαιρίες πρόσκτησης και προσέλκυσης νέων επενδύσεων, καταλήγει η διοίκηση.

The post Το ΠΕ.ΣΥ. ενέκρινε τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ Περιφέρειας Αττικής appeared first on Ενυπόγραφα.

Keywords
Τυχαία Θέματα