Συνεδριάζει την Τετάρτη 15/7 το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου

Συνεδριάζει την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Γ ́ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020

Γ’ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 20206η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2020.6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2020.Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β’ τριμήνου, οικονομικού έτους 2020, του Δήμου Αμαρουσίου.Έγκριση ή μη της συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου στην διοργάνωση της 58ης Πανελλήνιας Έκθεσης Κεραμικής.Έγκριση
ή μη συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου σε εκδήλωση του Συλλόγου με θέμα «Ετήσια εορτή του παρεκκλησίου του Συλλόγου Αγία Μαρίνα».Έγκριση ή μη της διοργάνωσης καλοκαιρινών εκδηλώσεων 2020.Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης χρήσης Δημοτικού Ακινήτου (Ο.Τ.5) στη δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ».Έγκριση ή μη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Βορέειου Βιβλιοθήκης Δήμου Αμαρουσίου.Επιστροφή κτιστής ατομικής οστεοθήκης στον Δήμο και εκ νέου παραχώρηση αυτής.Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: (ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.1).Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: (ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.2).Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: (ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.3).Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: (ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.05).Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: (ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.4).Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: (ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.7).Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου Υπόθεση:(ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.8).Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: (ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.9).Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: (ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.10).Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: (ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.11)Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: (ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.12).Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: (ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.13).Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: (ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.17).Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: (ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.18).Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: (ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.19).Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: (ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.20).Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: (ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.22).Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: (ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.21).Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: (ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.2).Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: (ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.14).Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: (ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.15).Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό μέσο – επιγραφής στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: (ΑΥΤΟΨΙΑ 2018.16).Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου στον πολιτιστικό θεσμό «Η Ρότα των Φοινίκων» (La rotta dei Fenici) του Συμβουλίου της Ευρώπης.Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των δραστηριοτήτων εξωτερικών συνεργείων και συνεργείων πρασίνου Δήμου Αμαρουσίου.Έγκριση πρακτικών επιτροπής του άρθρου 32 του Ν. 1080/80‘Έγκριση πρακτικών επιτροπής του άρθρου 32 του Ν. 1080/80‘Έγκριση πρακτικών επιτροπής του άρθρου 32 του Ν. 1080/80Απόδοση των εισπραχθέντων ποσών από 01/04/2020 μέχρι 30/06/2020, από τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αμαρουσίου.Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του υπουργείου Εσωτερικών της ΣΤ’ κατανομής 2020, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου (ΟΚΟΙΠΑ∆Α)».Απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, έτους 2020.Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης με τίτλο «Τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες τεχνικών έργων του Δήμου Αμαρουσίου».Έγκριση του εγχειριδίου με τίτλο «Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ” του Δήμου Αμαρουσίου.Έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 72/2020 απόφασης του ∆.Σ. της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», που αφορά την έγκριση της διοργάνωσης του Φεστιβάλ «Καλοκαίρι στο Μαρούσι 2020» και την υποβολή σχετικού αιτήματος προς τον Δήμο Αμαρουσίου για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του χώρου του Αίθριου Θεάτρου επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 219, καθώς και για την έγκριση έως σαράντα παραστάσεων ετησίως σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 25/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Τροποποίηση χρήσεων στο από 24/12/2012 (ΦΕΚ 15 ΑΑΠ/2013) Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως η περιοχή του Κάτω Σωρού –
Τύμβου – Μαρμαράδικων» (μη κατάθεση ενστάσεων).Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 26/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Σημειακή κυκλοφοριακή ρύθμιση στην περιοχή Ν. Μαρούσι» (οδός Κορυτσάς).Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 27/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Σημειακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – λήψη μέτρων οδικής ασφάλειας στην περιοχή Ν. Τέρμα» (συμβολή οδών Ναούσης και ∆ωδεκανήσου).Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 28/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Σημειακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή Σωρός Αμαρουσίου» (οδός
Δελφών).Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 29/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση ή μη παραχώρησης ατελώς, σύμφωνα με το Ν. 4688/2020, πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, για την επιχείρηση (ΚΥΕ) με την επωνυμία “ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ”, στο Μαρούσι».Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 30/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση ή μη κοπής δέντρου στη διασταύρωση των οδών Αγ .Θωμά και Πρωταγόρα».Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 31/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση ή μη κοπής δένδρων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Ανάπλαση
Πλατείας Ηρώων Αμαρουσίου με βιοκλιματικό σχεδιασμό”».Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 32/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση ή μη κοπής δέντρων στις οδούς Κονίτσης και Αγίου Αθανασίου στον Δήμο Αμαρουσίου».Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 33/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αμαρουσίου».Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 34/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αμαρουσίου».Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 35/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση ή μη χωροθέτησης μίας θέσης για όχημα χρηματαποστολής σε κοινόχρηστο χώρο (οδόστρωμα), επί της οδού Αιγιαλείας αρ. 32 (στο τμήμα μεταξύ των οδών Παραδείσου & Γκύζη), στο Μαρούσι».Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 36/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση ή μη χωροθέτησης μίας θέσης φορτοεκφόρτωσης σε κοινόχρηστο χώρο (οδόστρωμα), επί της οδού Αιγιαλείας αρ. 52 (στο τμήμα μεταξύ των οδών Κοσμά Αιτωλού & Επιδαύρου), στο Μαρούσι».Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 37/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση ή μη χωροθέτησης μίας θέσης φορτοεκφόρτωσης σε κοινόχρηστο χώρο (οδόστρωμα), επί της οδού Κονίτσης (στο τμήμα μεταξύ των οδών Αγ. Ελεούσης
& Λ. Κηφισίας), στο Μαρούσι».

The post Συνεδριάζει την Τετάρτη 15/7 το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου appeared first on Ενυπόγραφα.

Keywords
Τυχαία Θέματα