Δωρεάν WiFi4EU σε 2800 ευρωπαϊκούς δήμους

Το πρόγραμμα WiFi4EU θα δώσει τη δυνατότητα σε 2800 δήμους στην Ευρώπη να εγκαταστήσουν δίκτυα WiFi σε δημόσιους χώρους
Keywords
Τυχαία Θέματα