ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 2021 με προκηρύξεις ΑΣΕΠ, ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ

Υποψήφιοι - κάτοχοι 47 τίτλων σπουδών γίνονται δεκτοί στη νέα προκήρυξη 7Κ/2020 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 22 μονίμων υπαλλήλων στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Το άρθρο ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 2021 με προκηρύξεις ΑΣΕΠ, ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ εμφανίστηκε πρώτα στο ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE.

Keywords
Τυχαία Θέματα