ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ- TAXISNET: Τέσσερις αλλαγές ΟΠΕΚΑ επίδομα παιδιού – ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Όσοι ιδιοκτήτες έχουν συνάψει συμβάσεις μισθώσεων ακινήτων πριν το 2014 και, εφαρμόζοντας τα όσα προέβλεπε τότε η φορολογική νομοθεσία, υπέβαλαν τα - χειρόγραφα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ίδιους και τους ενοικιαστές τους - έγγραφα των συμβάσεων αυτών στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για επικύρωση, εφόσον από τότε μέχρι σήμερα οι συμβάσεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν όπως είχαν αρχικά συμφωνηθεί, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο σύστημα ΤΑΧΙSnet, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης.

Το άρθρο ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ- TAXISNET: Τέσσερις αλλαγές ΟΠΕΚΑ επίδομα παιδιού – ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ εμφανίστηκε πρώτα στο ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE.

Keywords
Τυχαία Θέματα