Καλές γιορτές- Καλά Χριστούγεννα ευχές : Οι ελπίδες μας στον Ενανθρωπήσαντα Χριστό

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ : Καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτόν, καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸνἐν τῇ φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι. (Λουκ. β,7).

Το άρθρο Καλές γιορτές- Καλά Χριστούγεννα ευχές : Οι ελπίδες μας στον Ενανθρωπήσαντα Χριστό εμφανίστηκε πρώτα στο ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE.

Keywords
Τυχαία Θέματα