ΙΕΠ: Εγκρίθηκε η εισήγηση της Επιτροπής για τα Θρησκευτικά

Κατατέθηκε στο ΙΕΠ -και εγκρίθηκε- η εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής για τα Θρησκευτικά σχετικά με τους τρόπους και τις μεθόδους εφαρμογής των αποφάσεων του Σ.τ.Ε., του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), όσον αφορά στο Μάθημα των Θρησκευτικών, σύμφωνα και με την υπ’ αρ. 37/23-07-2020 Πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ.

Το άρθρο ΙΕΠ: Εγκρίθηκε η εισήγηση της Επιτροπής για τα Θρησκευτικά εμφανίστηκε πρώτα στο ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE.

Keywords
Τυχαία Θέματα