Πρόσληψη Εκπαιδευτών ενηλίκων στα κέντρα δια βίου μάθησης

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), είναι Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποτελεί φορέα υλοποίησης της Πράξης Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)... Διαβάζετε το άρθρο Πρόσληψη Εκπαιδευτών ενηλίκων στα κέντρα δια βίου μάθησης πρώτη φορά δημοσιευμένο στο Diorismos.gr. Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Google+
Keywords
Τυχαία Θέματα