Στις 6/11 η ΓΣ της CPI

Την 6η Νοεμβρίου 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Ταύρο οδός Ραφαηλίδη αριθμός 1, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Περιφερειακών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
Keywords
Τυχαία Θέματα