Σε υψηλότερες τιμές σχεδιάζουν placement Eurobank - Alpha

Την κατάλληλη χρονική στιγμή και ουσιαστικά σε καλύτερες τιμές αναμένουν η Eurobank και η Alpha bank ώστε να πραγματοποιήσουν placement ιδίων μετοχών ενδεχομένως και υψηλότερα του μέσου κόστους κτήσης το οποίο διαμορφώνεται στα 12 και 11,6 ευρώ αντίστοιχα. Συνολικά οι τράπεζες μέσω των πωλήσεων ιδίων μετοχών ενισχύουν τα ίδια τους κεφάλαια. Από πωλήσεις ιδίων μετοχών οι τράπεζες μπορεί να αντλήσουν περί τα 460 με 500 εκατ ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα