Πως οι αποκοπές μερισμάτων ενισχύουν τις τιμές των μετοχών

10:22 3/6/2009 - Πηγή: Reporter
Το φαινόμενο οι τιμές των μετοχών να μην υποχωρούν κατά το ποσό των μερισμάτων όταν είναι υπό διαπραγμάτευση χωρίς αυτό σημαίνει πρώτον ότι ενισχύεται συνολικά η περιουσία των μετόχων και δεύτερον ότι το αγοραστικό ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο, κυρίως για τίτλους με υψηλή μερισματική απόδοση.
Keywords
Τυχαία Θέματα