Ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος στη Sprider

Την Τρίτη 7 Ιουλίου 2009 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της Sprider για τις χρήσεις 2007 και 2008. Ο έλεγχος καταλόγισε λογιστικές διαφορές συνολικού ύψους 2.080.019,20 ευρώ, από τις οποίες προέκυψε φόρος εισοδήματος 521.775,66 ευρώ, πλέον προσαύξηση φόρου 94.176,34 ευρώ και διαφορά προκαταβολής φόρου εισοδήματος προς συμψηφισμό για την χρήση 2009 220.000 ευρώ. Με την υπογραφή της πράξης συμβιβασμού καταβλήθηκε το ένα πέμπτο (1/5) των ανωτέρω ποσών ενώ το υπόλοιπο πρόκειται να εξοφληθεί σε 24 ισόποσες μηνιαίες άτοκες δόσεις.
Keywords
Τυχαία Θέματα