Οι ελληνικές τράπεζες αρχίζουν και γίνονται ακριβές

Η συμπεριφορά των κεφαλαιοποιήσεων των μεγάλων ελληνικών τραπεζών σε συνδυασμό με προσδοκόμενα κέρδη του 2009 διαμορφώνουν μια εικόνα για τις αποτιμήσεις. Με βάση την σχέση κεφαλαιοποίησης προς εκτιμώμενα κέρδη του 2009 οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με πολλαπλασιαστή κερδών 10 και ουσιαστικά αρχίζουν να καθίστανται ακριβές.
Keywords
Τυχαία Θέματα