Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης της Περσεύς

11:30 1/7/2009 - Πηγή: Reporter
Στις 30 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Περσεύς για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
Keywords
Τυχαία Θέματα