Μετοχές απέκτησαν στελέχη της Alapis

Μετοχές της Alapis από άσκηση των δικαιωμάτων τους απέκτησαν στελέχη της εταιρείας. Συγκεκριμένα, ο κ. Π. Λιβάς, την 25/9/2009 απέκτησε 100.000 μετοχές της εταιρείας με τιμή 0,46 ευρώ έκαστη και συνολική καθαρή αξία ευρώ 46.000,00. Ο κ. Α.Χαραλαμπάκης την ίδια μέρα απέκτησε 7.110 μετοχές με τιμή 0,46 ευρώ έκαστη και συνολική καθαρή αξία ευρώ 3.270,60.
Keywords
Τυχαία Θέματα