Μεταβίβαση δικαιωμάτων από το Τ.Τ.

Κατά την 25η Ιουνίου 2009 το Τ.Τ. προχώρησε στη μεταβίβαση των δικαιωμάτων προτίμησης (ΤΤΔ) που αντιστοιχούσαν στις 3.433.020 ίδιες μετοχές που κατείχε. Η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η αξία της συναλλαγής ανήλθε στα 2.197.132,80 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα