Μειοδότησε σε έργο η ΑΕΓΕΚ με έκπτωση 50,45%

11:47 3/6/2009 - Πηγή: Reporter
Η συγγενής εταιρία της ΑΕΓΕΚ, ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, στην οποία η ΑΕΓΕΚ συμμετέχει με ποσοστό 20%, μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών που έγινε την Τρίτη 2 Ιουνίου 2009, μειοδότησε για το έργο: KATAΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ-ΝΟΤΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 22+500, με προϋπολογισμό μελέτης 142.800.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με έκπτωση 50,45%.
Keywords
Τυχαία Θέματα