Με 95,86% στη Rainbow η Info-Quest

Η iSquare, θυγατρική της Info-Quest, προέβη την 09.10.2009, σε απόκτηση 5.675 μετοχών της Rainbow, σε τιμή 1,46 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 8.286 ευρώ. Έπειτα από την απόκτηση αυτή, κατέχει συνολικά 7.189.194 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 95,86% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Keywords
Τυχαία Θέματα