Κάτω από 5% η Πειραιώς στο Λούλη

Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς στη Λούλης μετά την άρση του ενεχύρου κατέρχεται του 5% και συγκεκριμένα δεν κατέχει πλέον δικαιώματα ψήφου στην εταιρεία.
Keywords
Τυχαία Θέματα