Καθαρά κέρδη €212 εκατ. εμφάνισε η Folli Follie το 2017

Υστέρηση της κερδοφορίας παρουσίασε ο όμιλος Folli Follie τη παρελθούσα χρήση καθώς εμφάνισε ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ύψους 212 εκατ. ευρώ έναντι 222,4 εκατ. ευρώ το 2016. Αναλυτικότερα, όπως ανακοίνωσε ο όμιλος, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2017 ανήλθε στο ποσό των €1.419,3 εκατ. σε σχέση με €1.337,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016 αυξημένος κατά 6,1%. Η λειτουργική κερδοφορία το 2017 ανήλθε σε €260,6 εκατ. σε σχέση με €262,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Το ενοποιημένο EBITDA ανήλθε σε €294,9 εκατ., αυξημένο κατά 1%.

Folli Follieκοσμήματα
Keywords
Τυχαία Θέματα