Ιμπέριο: Εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης δύο εταιρειών

18:42 2/7/2009 - Πηγή: Reporter
Εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της εταιρείας Ιμπέριο, με απορρόφηση των εταιριών ΜΠΑΛΛΑΟΥΦ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Μεταφορών και ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Απορροφούμενες Εταιρίες) από την Εταιρία, το οποίο εγκρίθηκε επίσης και από τα Διοικητικά Συμβούλια των Απορροφούμενων Εταιριών και υπεγράφη από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των συγχωνευόμενων εταιριών.
Keywords
Τυχαία Θέματα