Η Trastor αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος

19:27 5/4/2019 - Πηγή: Reporter

Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018 απόφασισε η τακτική γενική συνέλευση της Trastor.

Trastor
Τυχαία Θέματα