Γ.Σ. για αλλαγή έδρας από τη Logismos

H Logismos προσκαλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 13η Αυγούστου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 5, Θεσσαλονίκη, με σκοπό να λάβουν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Keywords
Τυχαία Θέματα