Ευρωπαϊκή ΡΑΕ: 13 προτάσεις για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης

Ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας της ΕΕ (ACER) στην έκθεσή του που δημοσίευσε σήμερα διαπιστώνει ότι, ενώ αξίζει να διατηρηθεί ο τρέχων σχεδιασμός της αγοράς, ορισμένες μακροπρόθεσμες βελτιώσεις είναι πιθανό να αποδειχθούν καθοριστικής σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί “ανάχωμα” στις τιμές αλλά και ασφάλεια του εφοδιασμού.

Όπως αναφέρει το Target Model και η ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ έχει επιφέρει μείωση στις τιμές και συνολικά οφέλη που υπολογίζονται σε 34 δισ. ευρώ ετησίως.
Μάλιστα ο Οργανισμός των Ρυθμιστών ενέργειας της ΕΕ, περιγράφουν 13 μέτρα για την άμβλυνση της τρέχουσας κρίσης τιμών. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην έκθεση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (29 Απριλίου): «Ενώ οι τρέχουσες συνθήκες που επηρεάζουν το ενεργειακό σύστημα της ΕΕ απέχουν πολύ από το ‘φυσιολογικό’, ο ACER διαπιστώνει ότι ο σημερινός σχεδιασμός της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας δεν ευθύνεται για την τρέχουσα κρίση».

«Αντιθέτως, οι ισχύοντες κανόνες της αγοράς έχουν συμβάλει σε κάποιο βαθμό στην άμβλυνση της τρέχουσας κρίσης, αποφεύγοντας έτσι την περικοπή της ηλεκτρικής ενέργειας ή ακόμη και τις διακοπές ρεύματος σε ορισμένες περιοχές», προσθέτει ο οργανισμός, εκτιμώντας τα οφέλη σε 34 δισ. ευρώ ετησίως κατά μέσο όρο.

«Η εκτίμηση του ACER είναι ότι ο σημερινός σχεδιασμός της αγοράς αξίζει να διατηρηθεί», αναφέρει η έκθεση, προειδοποιώντας για τα «παρεμβατικά μέτρα» που υιοθετούνται σε περιόδους πολέμου και κινδυνεύουν να στρεβλώσουν την κανονική λειτουργία της χονδρικής αγοράς σε καιρό ειρήνης.

Συγκεκριμένα ο ACER προτείνει 13 δράσεις:

Ολοκλήρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και υλοποίηση αυτού που είναι ήδη συμφωνηθεί.

Βελτίωση στην πρόσβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Συμφωνίες για διμερή συμβόλαια (PPAs).

Στήριξη των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές,

Αύξηση της ρευστότητας με ανάπτυξη των μακροπροθεσμων αγορών.

Καλύτερη ενσωμάτωση των προθεσμιακών αγορών στην όλη δομή.

Επανεξέταση των εξασφαλίσεων για τη συμμετοχή στις αγορές.

Τόνωση της ευελιξίας της αγοράς .

Κατάργηση εμποδίων και ευκαμψία στην απόκριση ζήτησης.

Θωράκιση των καταναλωτών που χρειάζονται περισσότερο προστασία από αστάθεια τιμών.

Διαχείριση με κατάλληλο τρόπο των προμηθευτών για να αποφευχθούν πτωχεύσεις και να διατηρηθεί η αξιοπιστία της αγοράς.

Αντιμετώπιση εμποδίων που δεν αφορούν την αγορά, εξασφαλίζοντας νέες υποδομές.

Παρεμβάσεις με σύνεση σε καταστάσεις ακραίας πίεσης και αντιμετώπιση των αιτιών. «Προσωρινή ανακουφιστική βαλβίδα» για το μέλλον όταν οι τιμές χονδρικής αυξάνονται ασυνήθιστα σε υψηλά επίπεδα.

Γιώργος Αλεξάκης

ΡΑΕΕνέργεια
Keywords
Τυχαία Θέματα
Ευρωπαϊκή ΡΑΕ,evropaiki rae