Χάος με τα μερίσματα!

Μπάχαλο με τα μερίσματα! Σε επιστολή της προς στον υπουργό Οικονομίας κ. Ι. Παπαθανασίου η Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών ζητεί την παρέμβασή του καθώς δεν είναι δυνατόν να δίδονται βεβαιώσεις για μερισματούχους κατόχους προνομιούχων μετοχών! Στην επιστολή της η Ένωση Εισηγμένων αναφέρει « ότι με την πληροφόρηση που λαμβάνει από την ΕΧΑΕ μια εισηγμένη εταιρεία με ανώνυμες μετοχές, δυνάμει του αρ.39 της 3/304/10.6.04 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δεν είναι σε θέση να προβεί στη χορήγηση της απαιτούμενης βεβαίωσης.
Keywords
Τυχαία Θέματα