Αγορά 6.530 ιδίων μετοχών από MLS

Η MLS Πληροφορική προέβη την Δευτέρα 20.07.2009 σε αγορά 6.530 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,54 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 10.084,10 ευρώ. Οι μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ.
Keywords
Τυχαία Θέματα