Αγορά 5.550 ιδίων μετοχών από Πλαστικά Θράκης

10:32 7/7/2009 - Πηγή: Reporter
Η Πλαστικά Θράκης προέβη στις 6 Ιουλίου 2009 σε αγορά 5.550 ιδίων μετοχών, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, με μέση τιμή κτήσης 0,79 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 4.384,50 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα