Αγορά 4.200 ιδίων μετοχών από MLS

Η MLS Πληροφορική προέβη την Τρίτη 14.07.2009 σε αγορά 4.200 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,43 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 5.987,30 ευρώ. Οι μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ.
Keywords
Τυχαία Θέματα