Αγορά 22.941 ιδίων μετοχών από Ιλυδα

Η Ιλυδα προέβη στις 12-10-2009 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ σε αγορά ιδίων 22.941 μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,94 ευρώ ανά μετοχή, μετοχές συνολικής αξίας 21.564,54 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα