Αυξάνει τη συμμετοχή της στη Σιδενόρ η Βιοχάλκο

Η Βιοχάλκο μέσω και των θυγατρικών της ALCOMET και ΔΙΑΤΟΥΡ κατέχει πλέον 66.976.611 δικαιώματα ψήφου, ήτοι 69,67% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Σιδενόρ (96.129.491), έναντι 64.087.192 δικαιωμάτων ψήφου (66,67%) που κατείχε με βάση την τελευταία γνωστοποίηση στις 5/3/2009. Η ALCOMET Α.Ε. κατέχει 3.550.835 δικαιώματα ψήφου, ήτοι 3,69% του μετοχικού κεφαλαίου και η ΔΙΑΤΟΥΡ Α.Ε. 2.726.376 δικαιώματα ψήφου, ήτοι 2,84% του μετοχικού κεφαλαίου.
Keywords
Τυχαία Θέματα