Mytilineos: Με «σφραγίδα» ΥΠΑΝ η ταχεία αδειοδότηση επένδυσης σε φωτοβολταϊκά

Τη χορήγηση κινήτρου στην εταιρεία Mytilineos για την υλοποίηση επένδυσης η οποία χαρακτηρίστηκε ως Στρατηγική κατά την έννοια του ν.4608/2019 (Α’ 66) ενέκρινε με απόφασή του ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας.

Πρόκειται, όπως αναφέρεται στο σχετικό κείμενο της απόφασης, για επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 1.415,82 MW, (1,41 GW) σε εκτάσεις στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Στερεάς Ελλάδας,

Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού ποσού 849.490.200,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Η επένδυση θα υλοποιηθεί σε ιδιόκτητες και μισθωμένες εκτάσεις στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας

Όπως αναφέρεται, επίσης, στην απόφαση, "η ένδυση χαρακτηρίσθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρ. 57/21.12.2020 (Β’285/27.2.2021) απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) ως Στρατηγική κατά την έννοια του ν. 4608/2019, εντάχθηκε στην κατηγορία «Στρατηγικές Επενδύσεις ταχείας αδειοδότησης» της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ιδίου νόμου, και συγκεκριμένα στις στρατηγικές επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον τριάντα (30) νέες Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) και ο συνολικός τους προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000,00 €) ευρώ και αποδόθηκε το κίνητρο του άρθρου 13 του ν. 4608/2019.

Η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου θα γίνει με ίδια κεφάλαια που αφορούν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή/και αξιοποίηση ταμειακών διαθεσίμων σε ποσοστό 20% και με δανειακά κεφάλαια σε ποσοστό 80%. Το ποσό των κεφαλαίων ανά πηγή χρηματοδότησης θα καθοριστεί ακριβώς με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και θα υπολογιστεί στο πραγματικό κόστος αυτού.

Επίσης ο συνολικός χρόνος για την υλοποίηση της επένδυσης δεν δύναται να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης. Μετά την παρέλευση των δεκαπέντε (15) ετών, χωρίς την ολοκλήρωση τη υλοποίησης της επένδυσης για λόγους που αποδίδονται στο φορέα της επένδυσης, δύναται να εφαρμόζεται αναλογικά η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του ν.4864/2021."

Η στρατηγική

Να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρει η διοίκηση στην ανακοίνωση για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2023, η MYTILINEOS Energy & Metals τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως μία κορυφαία και ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία, με διεθνή παρουσία σε όλο το φάσμα της ενέργειας (RES, Energy & Generation Management, Energy Customer Solutions, Integrated Supply & Trading και Power Projects).

Η συνολική δυναμικότητα του ώριμου και εν λειτουργία παγκόσμιου χαρτοφυλακίου της M Renewables, που επεκτείνεται δυναμικά και στις πέντε ηπείρους, είναι πλέον της τάξεως των ~4,9 GW, ενώ συμπεριλαμβάνοντας και μία σειρά έργων σε αρχικό και μεσαίο στάδιο ανάπτυξης, δυναμικότητας περίπου ~9 GW, το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο της MYTILINEOS πλέον προσεγγίζει τα 14GW, στο τέλος του 2023, μία συνολική αύξηση ~5GW έργων σε σχέση με την αρχή του έτους.

Η παραγωγή ενέργειας από μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 845MW στο τέλος του 2023 ανήλθε σε 1.112 GWhs. Από αυτές, οι 596 GWhs παρήχθησαν από ΑΠΕ εντός Ελλάδος και οι υπόλοιπες 516 GWhs από ΑΠΕ του εξωτερικού.

Αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο της MYTILINEOS που αναπτύσσεται εντός Ελλάδος, συνεχίζονται κανονικά οι εργασίες για την ολοκλήρωση της κατασκευής του πρώτου σκέλους (~300MW) των ~1,5GW φωτοβολταϊκών πάρκων, αξιοποιώντας πόρους από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Σταθερότητας (RRF), τα οποία ξεκινήσαν να εισέρχονται σταδιακά σε λειτουργία. Παράλληλα, εντός του 2024 ξεκινά η κατασκευή του δεύτερου σκέλους του Ελληνικού χαρτοφυλακίου, δυναμικότητας ~700 MW. Όσον αφορά στο διεθνές χαρτοφυλάκιο, η MYTILINEOS, σήμερα, κατασκευάζει πάνω από 1,2GW φωτοβολταϊκά έργα εκτός Ελλάδος, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, η MYTILINEOS έχει σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, έργα αποθήκευσης ενέργειας σε Ελλάδα & Ιταλία, μέγιστης ισχύος έγχυσης ~1,3 GW. Σημειώνεται. επίσης, ότι εντός του 2023, η MYTILINEOS συμμετείχε στην διαγωνιστική διαδικασία για τη λειτουργική και επενδυτική ενίσχυση αυτόνομων μονάδων αποθήκευσης με μπαταρίες που διενήργησε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και επιλέχθηκε με έργο συνολικής ισχύος 48MW και εγγυημένη χωρητικότητας 96MWh, το οποίο θα κατασκευαστεί πλησίον των φωτοβολταϊκών σταθμών του χαρτοφυλακίου της εταιρείας στη βόρεια Ελλάδα. Τέλος, η MYTILINEOS συμμετείχε και στο 2ο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για έργα αποθήκευσης που πραγματοποιήθηκε στο τέλος του Δεκεμβρίου.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ενεργειακής Μετάβασης, μέσω της στροφής προς τις ΑΠΕ, καθώς και της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης που υιοθέτησε η Εταιρεία τα τελευταία χρόνια, η MYTILINEOS προχώρησε, εντός του 2023, σε σύναψη διμερών συμφωνιών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ παραγωγών ΑΠΕ και τελικών καταναλωτών («πράσινα» PPAs - Power Purchase Agreements):

Αυστραλία , Φ/Β 23 MW με Zen Energy Αυστραλία , Φ/Β 53 MW με Smartest Energy Αυστραλία , Φ/Β 150 MW με Telstra & NBN Ιταλία, Φ/Β 4,9 MW με Saint-Gobaine.

Εντός του 2023, η MYTILINEOS ολοκλήρωσε τη διαδικασία χρηματοδότησης (χωρίς αναγωγή ή εγγυήσεις από τη μητρική εταιρεία - non-recourse financing), συνολικής αξίας ~€700 εκατ. για τα παρακάτω έργα:

Ενός χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων στην Χιλή συνολικής ισχύος, 588 MWp. Ενός χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων στην Αυστραλία, ισχύος 150 MWp Ενός φωτοβολταϊκού έργου στην Ρουμανία, ισχύος 130 MWp Του πρώτου μέρους του χαρτοφυλακίου των ελληνικών φωτοβολταϊκών έργων στην Ελλάδα ισχύος 135MWp, Ενός αιολικού σταθμού στην Ελλάδα ισχύος 43,2MWp

Επιπλέον, στο πλαίσιο επιτάχυνσης του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας σε «πράσινες» πήγες ενέργειας σε Ευρωπαϊκές χώρες, η MYTILINEOS στο τέλος του 2023 αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, προχώρησε σε υπογραφή συμφωνίας-ορόσημο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), για χρηματοδότηση ύψους €400 εκατ. Η χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ θα υποστηρίξει νέες επενδύσεις φωτοβολταϊκών έργων και έργων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) έως το 2027.

Αναφορικά με τα έργα για τρίτους, συνεχίζεται χωρίς προβλήματα η εκτέλεση των έργων σε χώρες όπως η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ρουμάνια και η Χιλή. Εντός του 2023 η MYTILINEOS ανέλαβε την κατασκευή του μεγαλύτερου φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνολικής ισχύος 373 MW, το οποίο βρίσκεται στο Kent και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2025.

Τέλος, εντός του 2023 συμβασιοποιήθηκαν νέα έργα για τρίτους συνολικής δυναμικότητας ~1,3 GW σε Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία και Αγγλία, με το συμβασιοποιημένο υπόλοιπο (υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο) να διαμορφώνεται στα €386 εκατ., ενώ επιπλέον €285 εκατ. βρίσκονται σε φάση τελικής διαπραγμάτευσης.

Γιώργος Αλεξάκης

#MYTILINEOS_ENERGY_&_METALS #στρατηγική_επένδυση #υπουργείο_ανάπτυξης #GW #περιφερειες
Keywords
Τυχαία Θέματα