Lockdown και ανταγωνισμός πλήττουν τους εφοδιαστές πλοίων

Καθυστερήσεις στην παραγωγή και δυσκολίες στη λήψη εμπορευμάτων επιφέρει στον κλάδο εφοδιασμού πλοίων το δεύτερο lockdown, ενώ την ίδια ώρα παραμένει το «αγκάθι» του «άνισου ανταγωνισμού» με τις επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν σε καθεστώς Ελεύθερης Ζώνης.

Αυτό επισημαίνει στο Reporter ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων και Εξαγωγέων (ΠΣΕΠΕ), κ. Νίκος Μαυρίκος. Όπως αναφέρει, τα νέα

περιοριστικά μέτρα έχουν μειώσει το προσωπικό στα εργοστάσια, από όπου προμηθεύονται οι εφοδιαστές, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει έγκαιρα η παραγωγή των εμπορευμάτων.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον κ. Μαυρίκο, μετά το κλείσιμο επιχειρήσεων, οι οποίες απορροφούν αρκετές ποσότητες τροφίμων και ποτών, οι εφοδιαστές δυσκολεύονται να προχωρήσουν σε ακριβείς παραγγελίες προϊόντων, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να «ξεμένουν». Αντίστοιχα, υπάρχει και ο κίνδυνος να λήξουν σημαντικές ποσότητες προϊόντων κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων, τα οποία βρίσκονται στις αποθήκες των εφοδιαστών.

Το πρόβλημα με τις Ελεύθερες Ζώνες

Στη συνέχεια, ο κ. Μαυρίκος εστιάζει στις διαφορετικές προϋποθέσεις που ισχύουν σε αποθήκες σε καθεστώς Τελωνειακής Αποθήκευσης και σε αυτές σε καθεστώς Ελεύθερης Ζώνης. Το βασικό πρόβλημα προκύπτει από σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ, βάσεις της οποίας, είναι υποχρεωτική η παραμονή των εγχώριων εμπορευμάτων, που προορίζονται για εξαγωγή, στην αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης για 60 ώρες, προκειμένου να απαλλαγούν από την καταβολή ΦΠΑ. Πρόκειται για την παράγραφο 3 του άρθρου 12 της ΠΟΛ.1184/2018. Αυτός ο όρος δεν εφάπτεται στις αποθήκες, οι οποίες λειτουργούν σε Ελεύθερες Ζώνες.

Την περίοδο εφαρμογής της εν λόγω απόφασης, η μόνη Ελεύθερη Ζώνη στη χώρα εντοπιζόταν στο λιμάνι του Πειραιά. Πλέον υπάρχουν Ελεύθερες Ζώνες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, σε αυτό του Ηρακλείου και στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΠΣΕΠΕ κάνει λόγο για υψηλές εγγυήσεις για την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης.

«Το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο με τις υπέρμετρες εγγυήσεις και τις 60 ώρες είναι ασύμφορο. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο», τονίζει ο κ. Μαυρίκος, εξηγώντας ότι δημιουργείται ένα ιδιαιτέρως περιοριστικό χρονικό πλαίσιο, καθώς ο εφοδιασμός των πλοίων πραγματοποιείται σε ελάχιστες ώρες και την ίδια ώρα οι χρεώσεις φτάνουν σε υψηλά επίπεδα.

Όπως έχει σημειώσει και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ), η εν λόγω απόφαση «λειτουργεί μόνο προς όφελος άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ουδόλως της χώρας μας και κατευθύνει τις εφοδιαστικές επιχειρήσεις σε ανάπτυξη δραστηριότητας στα κράτη αυτά».

Άρση τελωνειακών εμποδίων

Στις 3 Νοεμβρίου η ΑΑΔΕ κοινοποίησε τα άρθρα 10 και 15 του Ν. 4714/2020, με τα οποία καταργείται το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού - το οποίο δημιουργούσε διπλές και τριπλές γραφειοκρατικές τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων - και απαλλάσσονται από το δασμό, τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και το Φόρο Κατανάλωσης, κατά περίπτωση, είδη τα οποία προορίζονται για τον εφοδιασμό επαγγελματικών πλοίων.

Με τις περιπτ. α) έως στ) της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 438/1976, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται το σύνολο των ειδών για τα οποία χορηγούνται απαλλαγές από δασμό, Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και Φόρο Κατανάλωσης. Τα είδη αυτά έχουν ως ακολούθως:

«α) Τροφοεφόδια, έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 79 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), βιομηχανοποιημένα καπνά που αναφέρονται στο άρθρο 94 του ν. 2960/2001, τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 53Α του ν. 2960/2001, καθώς και λοιπά είδη που καταναλώνονται επί του πλοίου.
β) Καύσιμα και λιπαντικά.
γ) Μέσα συνεννόησης και τηλεπικοινωνίας.
δ) Μηχανές, εξαρτήματα, ανταλλακτικά, εργαλεία και λοιπός εξοπλισμός για τις ανάγκες του πλοίου.
ε) Έπιπλα και σκεύη.
στ) Μέσα ψυχαγωγίας πληρώματος και επιβατών, εκτός των τυχερών παιγνίων».

Την έκδοση των σχετικών αποφάσεων ανέμενε με αγωνία ο κλάδος από τον Ιούλιο, όταν και είχε ψηφιστεί η νομοθεσία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ ΕΔΩ

Καταλήγοντας ο κ. Μαυρίκος υπογραμμίζει ότι η ΑΑΔΕ έχει επιτελέσει ένα σημαντικό έργο για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων του κλάδου, αλλά παραμένουν ζητήματα, τα οποία χρήζουν άμεσης διευθέτησης.

Γιώργος Γεωργίου

εφοδιαστές πλοίωνΝίκος ΜαυρίκοςΠανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων και Εξαγωγέωνλιμάνι Πειραιάελεύθερη ζώνηΕμπορεύματατελεωνειακή αποθήκευσηΑΑΔΕlockdown
Keywords
Τυχαία Θέματα