ΥΠΕΣ: Πρόσκληση για µετάταξη υπαλλήλων στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης

Το υπουργείο Εσωτερικών, προτίθεται να καλύψει τις αυξηµένες υπηρεσιακές του ανάγκες στη νεοσυσταθείσα ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας (ΑΥΕ) Ο.Τ.Α., η οποία υπάγεται στη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής Υποστήριξης, του υπουργείου, µε µετάταξη µόνιµων υπαλλήλων από υπουργεία, Ν.Π.∆.∆., αποκεντρωµένες διοικήσεις, ανεξάρτητες διοικητικές αρχές ή άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, Περιφέρειες και […]
Keywords
Τυχαία Θέματα
ΥΠΕΣ, Πρόσκληση, µετάταξη, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής, Οικονοµικής Υποστήριξης,ypes, prosklisi, µetataxi, ∆iefthynsi ∆ioikitikis, oikonoµikis ypostirixis