Προσλήψεις 7 ατόμων στο Δήμο Κρωπίας

12:54 9/11/2019 - Πηγή: Dimosio
Ο Δήμος Κρωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) ατόµων κλάδου ΥΕ και συγκεκριµένα: • ΥΕ Εργατών Κοιµητηρίων, για την κάλυψη επειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της ∆/νσης Περιβάλλοντος. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας µας, στο ∆ηµαρχείο Κρωπίας , ταχ. δ/νση: Βας. Κων/νου 47, Τ.Κ. 19441, Νοµού Αττικής, και συγκεκριµένα στο ΤΜΗΜΑ […]
Keywords
Τυχαία Θέματα