ΑΣΕΠ 4Κ2016: Αποτελέσματα για τις προσλήψεις στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

11:44 1/11/2019 - Πηγή: Dimosio
Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας πλήρωσης δεκαεννέα (19) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ, της Γενικής Γραμματείας Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, από τον πίνακα επιλαχόντων της Προκήρυξης 4Κ/2016 (ΦΕΚ 10/18-11-2016 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 122 του Ν.4537/2018 (ΦΕΚ 84/τ.Α΄/15-5-2018). Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για […]
Keywords
Τυχαία Θέματα