Ερευνητικά προγράμματα και εκπαιδευτικά προγράμματα στο Πανεπιστημίο Πατρών

17:59 8/11/2019 - Πηγή: Dete
Το πρόγραμμα «Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Προγράμματα: Σχεδίαση, Υλοποίηση, Αξιολόγηση», τα μαθήματα του οποίου ξεκινούν από τις 13.11.2019, προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους και πολυδιάστατης κατάρτισης στα ζητήματα του σχεδιασμού (design), υλοποίησης (application), παρακολούθησης (monitoring) και αξιολόγησης (evaluation) εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προτάσεων έρευνας, είτε πρόκειται για ακαδημαϊκού τύπου έρευνα, είτε για έρευνα στο πλαίσιο μιας δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, εκπαιδευόμενους όλων των επιπέδων, όσους δρουν μέσω ΜΚΟ, καθώς και σε όσους θα ήθελαν να καταρτιστούν στην εκπόνηση και αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Οι καταρτιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν από κάθε μέρος της Ελλάδας ή το […]
Keywords
Τυχαία Θέματα