ΕΛΠΕ: Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίαςσε σχέση με το Α’ Εξάμηνο και σταθερή βελτίωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών. Διανομή προμερίσματος ύψους €0,25/μετοχή

10:58 6/11/2019 - Πηγή: Dete
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Γ’ Τριμήνου και Εννεαμήνου 2019, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να ανέρχονται στα €201 εκατ. στο Γ’ Τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας  σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα, ενώ τα αντίστοιχα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν  στα €90εκατ. Η αύξηση της συνολικής παραγωγής στους 4.3 εκ τόνους, καθώς και η καλή λειτουργία των μονάδων, παρά τα επικείμενα προγραμματισμένα σταματήματα για συντήρηση (endofrunperformance) και τις δοκιμές για τα νέα καύσιμα ναυτιλίας, οδήγησαν τις πωλήσεις πάνω από τα 4 εκ. τόνους. Αντίστοιχα, οι βελτιωμένες επιδόσεις των εταιριών λιανικής εμπορίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συνέβαλλαν […]
Keywords
Τυχαία Θέματα