ΣΒΒΕ: Πρόσκληση για πρώην εργαζόμενους Sprider και νέους ως 29 ετών

Σκοπός η παροχή επαγγελματικής και συμβουλευτικής υποστήριξης και η προώθηση στην απασχόληση ή/και την επιχειρηματικότητα 761 απολυμένων της Sprider, καθώς και 550 νέων κάτω των 30 ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
Keywords
Τυχαία Θέματα