Παράταση υποβολής Α.Π.Δ μισθολογικής περιόδου Μαρτίου

Η παράταση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τις επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων είτε είχε ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής, είτε πλήττονται σημαντικά.
Τυχαία Θέματα