Οι περιβαλλοντικοί στόχοι για την WIND

12:03 4/6/2009 - Πηγή: Euro2day
Η WIND αναλαμβάνει σημαντικές πράσινες δράσεις και πρωτοβουλίες όπως ανακύκλωση, εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, διαχείριση απορριμμάτων και στήριξη περιβαλλοντικών οργανώσεων.
Keywords
Τυχαία Θέματα