Ο λογαριασμός για τα Ταμεία από τη διάσωση των συντάξεων

Περιορίζεται σε 1,1 δισ. το πλεόνασμα των ταμείων το 2019, εάν δεν εφαρμοστούν οι περικοπές στις συντάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση, το πλεόνασμα εκτοξεύεται σε 4,1 δισ. Τα δύο πρόσωπα του Ιανού, όπως «φωτογραφίζονται» στο προσχέδιο.
Τυχαία Θέματα