Λήψη πρόσθετων μέτρων εισηγείται το ΙΟΒΕ

Τη λήψη πρόσθετων μέτρων, προκειμένου το έλλειμμα να μην υπερβεί το 5% κατά το 2009 εισηγείται στην τριμηνιαία έκθεσή του το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση του ΙΟΒΕ, τα φορολογικά κυρίως μέτρα, τα οποία έχουν προωθηθεί και στοχεύουν στην αύξηση των εσόδων, αν και πολλά από αυτά βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο δεν φαίνονται επαρκή για να περιορίσ
Keywords
Τυχαία Θέματα