Κριτική Ένωσης Αρχιτεκτόνων στο Γ. Παπανδρέου

Να αναδείξει και να στηρίξει θεσμούς όπως τη διεξαγωγή πανελλήνιων αρχιτεκτονικών διαγωνισμών εάν επιθυμεί να εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες άσκησης της Αρχιτεκτονικής προτείνει στην κυβένρηση η Πανελλήνια Ενωση Αρχιτεκτόνων.
Keywords
Τυχαία Θέματα