Υψηλές ταχύτητες με Εθνική και Alpha

Σε κορυφές η Alpha Bank, πολύ κοντά και πάλι η Εθνική με σταθερά πάνω από τις 1.200 μονάδες τον Ftse20. Υψηλότερα 160-165 μετοχές, με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα για μετοχές εταιρειών χαμηλότερης αποτίμησης.
Keywords
Τυχαία Θέματα