ΥΠΟΙΟ: Διευκρινίσεις για έκτακτη εισφορά

Η άσκηση προσφυγής ή η υποβολή αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς, δεν αναστέλλουν τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που προκύπτει από την έκτακτη εισφορά διευκρινίζει το ΥΠΟΙΟ.
Keywords
Τυχαία Θέματα