Έργο πληροφορικής για την ΝΝ Hellas από τη SingularLogic

Το έργο αφορούσε στην υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Πελατοκεντρικής Διαχείρισης (CRM), για τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών που παρέχονται απευθείας από την εταιρία στους ασφαλισμένους της (Direct Services).
Keywords
Τυχαία Θέματα