Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για 3.000 άνεργους από τον ΣΕΠΕ

Η διάρκεια του προγράμματος της κατάρτισης είναι 380 ώρες και περιλαμβάνει γνώσεις σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο για τους ωφελουμένους. H συνολική αξία του εκπαιδευτικού επιδόματος είναι 1.471,60 € μικτά.
Keywords
Τυχαία Θέματα