Ενδιαφέρον 45 επενδυτών για το Ταμείο Συμμετοχών

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την αναζήτηση συνεπενδυτών, οι οποίοι έφθασαν τους 45. Θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους για τη σύσταση των υποταμείων. Τον Σεπτέμβριο αναμένεται η έναρξη λειτουργίας του Ταμείου.
Τυχαία Θέματα